سرویس حذف iCloud و ریکاوری اپل آیدی

برای استفاده از این سرویس اطلاعات زیر را پر کنید

 

حذف آیکلود و ریکاوری اپل آیدی

سرویس حذف iCloud و ریکاوری اپل آیدی برای گوشی های آیفون
  • با کد #۰۶#* میتوانید IMEI دستگاه خود را ببینید .