سام سنتر تک

دادگاه چینی Gionee را بخاطر گذاشتن بد افزار بروی بیش از ۲۰ میلیون دستگاه محکوم کرد

دادگاه چینی رای خود را مبنی بر دست داشتن شکت چینی گوشی های هوشمند برای گذاشتن بد افزار (Trojan Horse) بر بیش...

ادامه مطلب

سام سنتر تک

اپل فیلم آیفون ۱۲ سری “آزمایش” را پیشنهاد می دهد که می توانید در خانه فیلمبرداری کنید

اپل ویدیوی دیگری را از خط “Iphone Experiments” خود منتشر کرده که این بار روش هایی را پیشنهاد می کند که کاربر...

ادامه مطلب